FM er en døgnåpen bedrift, og drives av to hovedsesonger. Vinter, bestående av brøytring og salting, og vår/sommer/høst med asfaltlevering. Maskinparken vår består av lastebiler for både frakt og veivedlikehold året rundt. Vi frakter også andre masser, som grus og salt, og har mulighet for transport av maskiner.


For oss er kundetilpasset service, kvalitet, effektiv tidsbruk, punktlighet og sikker kommunikasjon avgjørende. Vi har en fantastisk gjeng i teamet vårt, bestående av dyktige fagfolk med stor arbeids -og yrkestolthet som brenner for denne bransjen, med tilsammen lang erfaring.


FM Vei og Transport AS ble etablert av Fredrik Narverud i 2021 og holder til i Våle i Tønsberg kommune. Med oss som deres partner trenger dere kun å forholde dere til en enkel leverandør av alle tjenester dere måtte ha behov for. For oss er gode logistiske løsninger, effektiv tidsbruk, punktlighet og sikker kommunikasjon avgjørende. Velger du oss som leverandør av vei vedlikeholdstjenester, skal du vite at vi gjør vårt ytterste for å tilfredsstille deg som oppdragsgiver.