FM Vei og Transport AS løser oppdrag innen det meste av veivedlikehold. Om det er sommer-eller vinter vedlikehold, eller annet kan du trygt la oss ta oppdraget.

Dersom du i vintersesongen trenger en god og årvåken aktør som kan ta hånd om brøyting, strøing eller salting kan du ta kontakt med oss. Det at veiene er trygge og gode å ferdes på har mye å bety for samfunnet. Dersom trengs det en seriøs og pålitelig partner på dette området. 

Vi har en maskinpark som er godt egnet til de forskjellige arbeidsoppgavene, både sommer og vinter.

Vi utfører følgende tjenester innen vegvedlikehold:

  • Brøyting
  • Massetransport
  • Asfalt
  • Strøing
  • Salting
  • Fresing
  • Veivedlikehold
  • Kantslått
  • Stikkesetting
  • Masseutskifting/ forsterkning av vegen